Bảng Giá Xe Hyundai

                                          

1. Grand I10 sedan 1.2 MT Tiêu Chuẩn (bản taxi) 353.800.000đ
2. Grand I10 sedan 1.2 MT Đặc Biệt 394.200.000đ
3. Grand I10 sedan 1.2 AT Đặc Biệt 419.500.000đ
1. Grand i10 1.2MT Tiêu Chuẩn (bản taxi) 333.600.000đ
2. Grand i10 1.2 MT Đặc Biệt 374.000.000đ
3. Grand i10 1.2 AT Đặc Biệt 406.500.000đ
1. Accent 1.4L MT 2019 Bản Tiêu Chuẩn 450.000.000đ
2. Accent 1.4L MT 2019 495.000.000đ
3. Accent 1.4L AT 2019 524.000.000đ
4. Accent 1.4L AT 2019 Đặc Biệt 565.000.000đ
1. Elantra 1.6 MT 580.000.000đ
2. Elantra 1.6 AT  655.000.000đ
3. Elantra 2.0 AT 699.000.000đ
Elantra Sport 1.6 AT T-GDI 769.000.000đ
1. Kona 2.0 Tiêu Chuẩn 636.000.000đ
2. Kona 2.0 Đặc Biệt 699.000.000đ
3. Kona 1.6 Turbo 750.000.000 đ
1. Tuccon 2.0 MPI Máy Xăng Tiêu Chuẩn 809.000.000đ
2. Tucson 2.0 MPI Máy Xăng Đặc Biệt 888.000.000đ
3. Tucson 2.0 CRDI Máy Dầu 950.000.000đ
4. Tucson 1.6 T-GDI Turbo 942.000.000đ
1. SantaFe 2.4 2WD – Xăng Tiêu Chuẩn 1030.000.000đ
2. SantaFe 2.2AT 2WD – Dầu Tiêu Chuẩn 1.090.000.000đ
3. SantaFe 2.4 4WD Xăng Đặc Biệt 1.190.000.000đ
4. SantaFe 2.2 4WD – Dầu Đặc Biệt 1.250.000.000đ
5. Santafe 2.4 4WD Xăng Premium 1.250.000.000đ
6. Santafe 2.2 4WD Dầu Premium 1.310.000.000đ

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ
.
.